środa, 18 marca 2015

Co mam czynić?


17,03,2015 Grupa na Skype   temat: Ew. Marka 10:17-22

Wczoraj zaczęliśmy od rozmowy na temat zmiany komunikatora i ciekawe, że ani razu nam nie przerwało połączenia. Rozważany fragment na pozór wydawał się znajomy. Tekst pokazuje człowieka który ma dość pozytywny stosunek do Jezusa, nawet szacunek, a jednak to nie wystarcza. Ma właściwe pragnienie, ale i to nie wystarcza. Zadaje pytanie właściwej osobie, ale i to nie pomaga. Rozmawialiśmy czy to pytanie było właściwe? Bo jeżeli w tym pytaniu chodzi o to, jak zasłużyć sobie na zbawienie, to jest to złe pytanie. Kiedy wydaje się nam, że przestrzegamy przykazań i za to nam się coś należy, to Jezus pokazuje, że dalej nic nie rozumiemy. Bóg nam wszystko darował ,a my możemy to przyjąć lub odrzucić. Nie jesteśmy w stanie nic dołożyć do ofiary którą poniósł za nas Jezus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz