czwartek, 30 marca 2017

Przymierze Mikołów

29,03,2017  Spotkanie pasyjne  Mikołów   Stare i Nowe Przymierze.

W okresie pasyjnym wiele mówimy o wieczerzy, ale czy jesteśmy świadomi że jest ona Nowym przymierzem?  W Starym Testamencie mamy kilka takich historii które mówią o zawarciu przymierza Boga z ludźmi. Pierwsze, fatalne w skutkach, mówiło o nie jedzeniu z drzewa poznania dobra i zła. Potem mamy przymierze Boga z Noem, gdzie tęcza jest pieczęcią obietnicy, która do dziś nam o tym przypomina. Kolejne wielkie przymierze Bóg zawarł z Abrahamem i jego potomstwem. Jednak Pascha jako przymierze Boga z Mojżeszem i jego ludem miało szczególne znaczenie. Spożywanie niekwaszonego chleba i kielich z winem było ważnymi elementami w świętowaniu paschy no i oczywiście baranek. W Ewangelii Jana mamy wyjaśnione jak Jezus podkreśla jak w Nim wypełniło się to co było zapowiedziane w świętowaniu Paschy. W trakcie wieczerzy wypowiedział słowa które stały się nowym przymierzem które Bóg zawiera z człowiekiem. które jest ciągle aktualne. Mamy za co dziękować Bogu! 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza