sobota, 28 kwietnia 2012

Dalszy kawałek Ewangelii Marka


Piątkowe wieczory są dla nas inspirujące. Tym razem omawialiśmy fragment z Marka 14,12-25 Ostatnia wieczerza to pełna konspiracja. Prawie dla wszystkich do końca miejsce było niewiadomą. Zamyśliliśmy się nad tym co znaczyło to święto dla Żydów. i jakie przymierze między Bogiem, a ludźmi przypominało W tym kontekście Jezus ustanawia wieczerzę i mówi, że to nowe przymierze. Rozmawialiśmy, że do zawarcia przymierza są potrzebne dwie strony. Ważna jest relacja, wierność i przypominanie wydarzeń które doprowadziły do zawarcia tego przymierza. Odkryliśmy, że warto próbować spojrzeć w nowy sposób na rzeczy które wydają się tak oczywiste.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz