poniedziałek, 4 czerwca 2012

Poniedziałek w Czerwionce.

Rozważanie fragmentu z Ewangelii Jana 15, 12-27 przypomniało kilka ważnych prawd. Przede wszystkim w kontekście naszego trwania w "krzewie winnym"
jestem zachęcony do praktykowania wzajemnej miłości w codziennym życiu. Kiedy wchodzę na tę ścieżkę On nazywa mnie przyjacielem. Muszę liczyć się z nienawiścią i wrogością, tych którzy odrzucają Boga i Jego sprawiedliwość. Bardzo ważnym jest usłyszeć głos Pocieszyciela który w imieniu Ojca składa świadectwo o Synu. A przywilejem jest kiedy jestem użyty przez Ducha do składania świadectwa o Jezusie, kiedy uczę się Go słuchać każdego dnia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz