poniedziałek, 14 stycznia 2013

Szczególna rozmowa

Godzina Biblijna w Pruchnej była okazją aby porozmawiać na temat szczególnej rozmowy bo rozmowy Mojżesza z Bogiem z 2 Mojżeszowej 34,1-10 i 28.
Potraktowaliśmy ten dialog jak przykład dla naszej modlitwy czyli naszej bardzo intymnej relacji z Bogiem. U Mojżesza widzimy szacunek do rozmówcy i świadomość grzeszności, samego Mojżesza jak i jego narodu. A z drugiej strony Mojżesz ma świadomość jaki jest Bóg. Mówi o Nim: Bóg jest miłosierny, łaskawy, bogaty w łaskę i wierność. Zdaliśmy sobie sprawę że jest to takie inne niż obraz jaki mają ludzie po lekturze Starego Testamentu. Dały nam też do myślenia słowa "śpiesznie aż do ziemi złożył pokłon". My dziś często bardziej spoufalamy się z Bogiem i nie zastanawiamy się nad postawą naszego ciała w kontakcie z Wszechmogącym. Zapominamy że mamy szczególny przywilej dzięki Jezusowi, możemy mieć kontakt z Bogiem. Ta rozmowa Mojżesza może być dla nas takim dobrym przykładem jak rozmawiać z Bogiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz