sobota, 23 kwietnia 2016

Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego - recepta na dolegliwości współczesnego świata

 
 22.04.2016, Grupa piątkowa, Tychy, 1 Piotra 5,6-9


Słowo "ukórzcie" rodziło wiele emocji. Chcemy się czuć wartościowi i samowystarczalni. Ale pamiętając, że jesteśmy grzesznikami i że to On w swej łasce wyciąga do nas rękę i nas przyjmuje, uczy nas szacunku i pokory wobec Boga. Ta świadomość zależności wcale nie odbiera nam naszej godności, ale ją wzmacnia. Kolejna wskazówka Piotra, aby swoje troski oddać Jemu jest niesamowita, tylko jak to robić? Nasze troski zabijają nas od środka. Kiedy martwimy się i próbujemy unieść wszystko sami, czujemy jak nas to przygniata. Jezus przecież powiedział: "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście  spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie". Ciągły stres to cena jaką płacimy za niezależność. Tę sytuację wykorzystuje nasz przeciwnik. Jego najlepsza broń, to zająć nasze myśli troskami i brakiem zaufania w to, że Bóg wszystko trzyma w swojej dłoni. Kiedy próbujemy walczyć z wrogiem, to już przegraliśmy, jedyne co nam zaleca Piotr i wierzę że sam to praktykował w swoim życiu, to wiara i skupienie się na Bogu, który poprzez to, co uczynił Jezus, już zwyciężył!1 Piotra 5,6:
"Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.
7  Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
8  Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.
9  Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz