wtorek, 26 lipca 2016

O prawdzie Skype

24,07,2016 Grupa Skeypowa. tekst II list Jana  1:1-13


Ciekawy list pokazujący zależność między prawdą i miłością. Dość długo rozmawialiśmy o tajemniczej adresatce i jej postawie. I tych którzy są w jej otoczeniu. Zafascynowały nas te wszystkie stwierdzenia jak: które w prawdzie miłuję: poznali prawdę ; prawda która mieszka w nas;  Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie; chodzą w prawdzie. Wszystko to jest możliwe tylko wtedy gdy Jezus w nas zamieszka. Od piątego wersetu mamy nacisk na miłość bez której przykazania stały się tylko narzędziem do osądzania innych, a nie motywacją do służenia sobie nawzajem. Jan to podsumowuje; A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Kiedy czytamy dalej to widzimy dlaczego tak bezimiennie i tajemniczo Jan pisze. Mówi miejcie się na baczności i przestrzega przed tymi którzy są niebezpieczni i nie budują na prawdzie i miłości której źródłem jest sam Chrystus. Bez Jego obecności wszystko staje się "wiedzą" która nie ma mocy do zmiany naszego życia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz