poniedziałek, 19 września 2016

Wzburzenie Piotra Grupa piątkowa.

19.09.2016  Grupa piątkowa  2 Piotra 2:4-9

Ostatnio mówiliśmy o fałszywych nauczycielach i widać jak bardzo dużo emocji to wywoływało u Piotra. Bo wiele kolejnych wersetów jest ilustracjami z których możemy wyciągnąć wnioski jak bardzo to jest wyniszczające.  Piotr zaczyna od przykładu aniołów. Widzimy tutaj że Bóg nie ma względu na osobę. Kiedy grzech który jest oddzieleniem od Boga wkracza w życie to musimy mieć świadomość konsekwencji.
Drugi przykład ludzi z czasów Noego pokazuje nam Boży osąd ludzi bezbożnych. Nazywa Noego zwiastunem sprawiedliwości. My również jesteśmy zachęceni do bycia zwiastunami sprawiedliwości. Ale mamy ciągoty do bycia sędziami i egzekutorami kary. Zapominamy, że to nie nasze zadanie. Przykład Sodomy i Gomory również są przestrogą przed bezbożnym życiem. Za to słowa o tym że Lot "trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej" dają wiele nadziei. Często możemy czuć się jak On. Bezsilni wobec tego co dzieje się wokół nas. Lota Bóg wyrwał z tej sytuacji i ma moc nas ochronić i zachować. W 9 wersecie Piotr daje niesamowitą obietnicę ale i impuls do zastanowienia. Wybór jest zawsze po naszej stronie.
" Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania",

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz