piątek, 21 października 2016

Spowiedź. Czerwionka

18,10,2016 Czerwionka - Leszczyny 1 Jana 1:1-10

Od wielu lat znam werset 1 Jana 1:9 na pamięć. W różnych momentach bardzo mi to pomogło. Świadomość tego, że kiedy wyznajemy nasze grzechy są nam odpuszczone to jest największa łaska jakiej może doświadczyć człowiek. Rozmawialiśmy o różnych tradycjach w tej dziedzinie. Ciekawą lekcję daje nam Dawid w psalmie 32  Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty!   Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy!  Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. 
Wszyscy tego potrzebujemy się nauczyć. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz