sobota, 3 czerwca 2017

Zniszczona śmierć Tychy

02,06,2017  Grupa piątkowa Tychy  2 Tym 1:10-12

Paweł podkreśla ważność objawionych mu zagadnień. To, że Jezus zwyciężył śmierć jest jednym z ważniejszych tematów. Jednak jak trudno nam przyjąć tę prawdę. Jeszcze dosadniej jest o tym mowa w liście do Hebrajczyków 2:14-15  Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,  i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jezus zmartwychwstając pokonał złego. Tak jak przez wiarę przyjmujemy odpuszczenie grzechów i zbawienie tak też uczymy się przez wiarę nie bać śmierci.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz