niedziela, 17 września 2017

Co słyszę? Tychy

15,09,2017 Grupa domowa Tychy   2 Tym. 2,11-1

Ludzie w naszym otoczeniu mają przywilej, że potrafią czytać i mamy dostęp do Bożego słowa. Jednak moim zdaniem to Duch święty jest tym który pozwala nam słyszeć co w tym słowie jest dla nas zachęceniem. Ten teks można czytać i skupić się na stwierdzeniu: jeśli się go zaprzemy i On się nas zaprze. Patrząc na siebie w kontekście tych słów wyrwanych z kontekstu możemy stracić nadzieję. Ale kiedy Duch święty otworzy nasze uszy na kolejny werset to widzimy Boga który jest miłosierny, łaskawy i przede wszystkim wierny. Taka jest Jego natura.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz