wtorek, 19 września 2017

Pokój Tychy

18,09,2017   Spotkanie o Owocu Ducha   Pokój


Daniel jest ciekawym przykładem osoby, która posiada szczególny pokój. Pokójniezależny od czynników zewnętrznych, od okoliczności i położenia. Wiele wersetów w Nowym Testamencie mówi o Bożym pokoju, który jest szczególnym darem. Ciekawą definicję pokoju mamy w Liście do Rzymian 5,1-2. Paweł napisał, że pokój jest efektem usprawiedliwienia, które przyjmujemy z łaski przez wiarę. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz