poniedziałek, 26 marca 2018

Test Bytom Miechowice

25,03,2018   Kazanie Bytom Miechowice   Marek 3,1-6


Sabat był częścią zakonu. Więc zadałem pytanie które Jezus postawił, ale w szerszym kontekście.   Czy zadaniem zakonu jest aby zachować życie czy je zniszczyć?  Bywa jednak że i my również mamy z tym problem. Zamiast uczyć się miłości do bliźniego używamy zakonu do oceniania. Jezus zauważa tego człowieka i zaprasza go na środek. Patrzy z miłością i uzdrawia.  A co my robimy kiedy spotykamy nieakceptowanych w opinii publicznej ludzi? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz