piątek, 1 czerwca 2018

Gerazeńczyk Bytom Miechowice

27,05,2018  Bytom Miechowice Kazanie   Marek 5,1-20Historia opętanego nie jest łatwa i wzbudza wiele emocji. Można również popatrzeć na nią z perspektywy grzechu. Grzech to takiestan gdzie "zły" próbuje przejąć kontrolę nad nami. Niestety jeden grzech powoduje, że kolejne stoją w kolejce. Tutaj mamy człowieka, który jest związany poprzez legion czyli około 6000 i utracił zupełnie kontrolę nad sobą. Jezus pokazuje swoją moc i uwalnia tego człowieka. Jest to dobra nowina dla nas i dla świata. On chce uwolnić nas od grzechu.
Odchodząc z tego świata przekazał tę moc swoim uczniom. My również mamy możliwość wyznać swoje grzechy i dostąpić uwolnienia zgodnie z obietnicą zawartą w 1 Jana 1,9  Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz