niedziela, 16 grudnia 2018

Wzorzec Czerwionka - Leszczyny

11.12.2018  Godzina Biblijna Czerwionka -Leszczyny  1 Tymoteusz 4,12-16


Paweł zachęca Tymoteusza by był wzorem dla wierzących. Rozmawialiśmy o tym jak można być wzorem w postępowaniu, miłości, wierze i czystości. Wniosek jest jeden: takie wzorce są i dziś bardzo potrzebne, ale niestety wymaga to od ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa żywej relacji z Nim, bo bez Niego ..... nic. (J 15,5) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz