piątek, 24 maja 2019

Złe życie Cisownica

15,05,2019  Cisownica 2 Piotra2,2-22Piotr przestrzega przed złym życiem. Mówi o Bożym sądzie. Przytacza ciekawe przykłady ze Starego Testamentu. Mówi o sądzie aniołów, Sodomy i Gomory, Trzecim przykładem jest Balaam. Piotr wypowiada cenną przestrogę: Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jednak poznanie Chrystusa daje wolność. Mamy być czujni aby nie utracić tej wolności.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz