poniedziałek, 26 kwietnia 2021

16 tydzień 2021

Jan 2,19  Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.

Jezus wpierw robi porządek w świątyni. Nie zgadza się na to co w niej się dzieje. A z dalszych słów wynika, że przyszłościowo myśli o innej świątyni. Świątyni Jego ciała. W dniu zesłania Ducha Świętego Bóg buduje nową świątynię. To wierzący są świątynią Ducha, dobrze by było, aby nie zasmucać Ducha Świętego.  

19,04,2021 Kurs przedmałżeński  1 para 

19,04,2021 Tychy godzina biblijna  Ewangelia Jana 4,43-54

20,04,2021 Hołdunów 1 Mojżeszowa  27,1-41

22,04,2021 Chorzów  Izajasz 9,7-20

23,04,2021 Tychy grupa piątkowa  Ewangelia Jana 2,13-25

23 i 24.04,2021 Obrady Synodu Kościoła.

25,04,2021 Tychy kazanie Dzieje Apostolskie 17,22-34

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz