poniedziałek, 4 lipca 2022

Tydzień 24-26 2022r

 

Izajasz 33,5-6  Wyniesiony jest Pan gdyż mieszka na wysokości, napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne, Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.  Tym razem nasza tak zwana grupa Chorzowska miał wyjazdowe spotkanie w Goleszowie. Nie udało się by wszyscy uczestnicy byli obecni ale i tak był to bardzo dobry czas rozmów i integracji. A na społeczność załapali się również sąsiedzi naszych gospodarzy. Omawiany fragment mówił między innymi o czasach bezpiecznych za którymi wszyscy tęsknimy. Prorok jednak nas konfrontuje i każe się zastanowić czy dzisiaj dla nas bojaźń przed Panem jest naszym skarbem? 

13.06.2022  Godzina biblijna Tychy 1 Jan 3.21-4,10

14,06,2022  Hołdunów  Spotkanie z Wiarą.  Efezjan 5,32-6,4

15,06,2022  Grupa Skeypowa  1 Piotra 3,8-12

16,06,2022  Grupa Chorzowska w Goleszowie  Iz 33,1-6

19.06.2022  Nabożeństwo w Tychach. Śmierć i co dalej?

20-26 ,06,2022 Urlop spędzony w domy z powodu choroby. 

27.06.2022  Godzina biblijna Tychy 1 Jan 4,11-21

28,06,2022 Hołdunów  Spotkanie z Wiarą.  Efezjan 6,5-9 

30.06,2022 Chorzów Grupa Biblijna Mat 21,18-22

01,07,2022 Tychy Grupa piątkowa. Jan 11,49-57

03,07,2022 Pszczyna Godzina biblijna Kolosan 3,1-15


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz