czwartek, 23 maja 2013

Koło Pań w Białej

 Wczoraj 22 maja odbyło się spotkanie Koła Pań w Białej na które zostałam zaproszona z tematem: Działanie Ducha Świętego w codziennym życiu. Zastanawiałyśmy się z uczestniczkami spotkania nad tym kim jest Duch Święty, jaka jest wola Boża względem nas w tym temacie, co to znaczy być zapieczętowanym Duchem Świętym. Mówiłyśmy też o darach łaski czyli darach Ducha Świętego którymi jesteśmy obdarzone. Najbardziej jednak skupiłyśmy się na owocu Ducha Świętego. Jaki jest cel wydawania owocu, jakie są konsekwencje nie wydawania owocu, no i na czym trzeba się skupić by wydawać owoc. Panie na koniec spotkania otrzymały studium biblijne tego tematu, by mogły samodzielnie utrwalić sobie poszczególne punkty w tym temacie, może bardziej przestudiować wersety dla swojego życia. Po spotkaniu kobiety dziękowały za ten temat, zwłaszcza że nie często się słyszy czy mówi na temat Ducha Świętego. Mnie też osobiście dużo to dało, zwłaszcza przypomnienie sobie że jestem świątynią Ducha Bożego i powinnam należycie o nią dbać.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz