środa, 24 lipca 2013

Wtorek w Zelowie

Już jesteśmy w domu, ale bardzo ciepło wspominamy nasz dwudniowy pobyt w Zelowie. Drugiego dnia mówiliśmy o naszej odpowiedzialności za kościół, a może bardziej o Bożym pomyśle na kościół i naszym ciągłym uczeniu się, jak być użytecznymi w realizacji Jego planu. Koncert barokowej muzyki której teksty koncentrowały nas na Bożej chwale i ewangelista który mówił o pierwszym przykazaniu skupiły naszą uwagę na Bogu, który jest Stwórcą wszystkiego i Tym który wyprowadza z niewoli. Jesteśmy zachęceni tą społecznością i wdzięczni Bogu za rozmowy i atmosferę jaka tam panuje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz