sobota, 14 września 2013

Łaska i poznanie Jezusa

Dziś w Dzięgielowie odbyło się spotkanie Braci Ewangelistów. Co dwa tygodnie spotykają się prowadzący godziny biblijne w różnych parafiach. To spotkanie poświęcone było omówieniu fragmentu z 2 Listu Piotra 3,14-18. Fragment ten w najbliższym czasie będzie omawiany na spotkaniach. Ostatni werset dla mnie jest niesamowitym zachęceniem aby pamiętać o łasce, bo wszyscy w Kościele jesteśmy tylko usprawiedliwionymi grzesznikami! A z drugiej strony mamy ogromny przywilej aby doświadczać relacji i poznawać naszego Pana, każdego dnia, w różnych sytuacjach naszego życia możemy obserwować Jego wierność. Czy to jednak daje motywacje do innego, bardziej uświęconego życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz