środa, 7 czerwca 2017

Okup Hołdunów

06,06,2017   OCH Hołdunów   Śmierć Jezusa

Jezus zadaje uczniom ważne pytanie: Za kogo mnie uważają?  Potem pyta uczniów: a co Wy myślicie o mnie?  Tylko Piotr się odzywa i mówi Tyś jest Chrystus. Ostatnie zadane pytanie to: kim Jezus jest dla mnie dzisiaj?  Marek w swej ewangelii pisze (10,45)  Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Dla mnie Jezus jest ratunkiem. Przywraca nam możliwość relacji z Bogiem. Nie ma nic cenniejszego dla człowieka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz