czwartek, 9 maja 2019

Dobrze nam tu być Chorzów

25,04,2019  Chorzów spotkanie z ewangelią. Marek 9,1-13


Werset pierwszy mówi, że niektórzy zobaczą Królestwo Boże z mocą. Kolejne wersety przedstawiają trzech uczniów którzy na górze przemienienia doświadczają Królestwa Bożego z mocą. Spotkanie Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem jest bardzo wymowne. Jezus wypełnił prawo i proroctwa. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz