poniedziałek, 11 października 2021

40 tydzień 2021


Jan 5:32  Jest inny który wydaje o mnie świadectwo i wiem, że świadectwo które On o mnie wydaje jest wiarygodne.    Ten który wydaje świadectwo robi to poprzez Słowo już w Starym Testamencie. Wszystkie proroctwa spisane z natchnienia Ducha wskazywały na Mesjasza który ma przyjść. i trzeba było otworzyć się na tego Duch aby w Jezusie dostrzec zapowiadanego Chrystusa.  Dziś także potrzebujemy otworzyć się na głos Boga który chce zachęcić nas do zaufania Jezusowi. 

04,10,2021  Godzina Biblijna Tychy Jan 9,1-17

05,10,2021  Hołdunów  Spotkanie z Wiarą.  1 Mż, 37,12-36

07,10,2021 Chorzów  spotkanie ze Słowem  Izajasz 22

08.10.2021Tychy Grupa Piątkowa Jan 5:25-32

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz