wtorek, 24 września 2013

O proroctwach w Czerwionce

Wczoraj na godzinie biblijnej omawialiśmy kolejny fragment z Ewangelii Jana 19:18-42. Zwróciliśmy uwagę na to, że Jan jako naoczny świadek tych wydarzeń na Golgocie nie skupia się aż tak bardzo na bólu i cierpieniu, ale podkreśla te elementy które mówią o wypełnieniu się proroctw ze Starego Testamentu. Czas i miejsce również wskazują na to, że Jezus jest tym właściwym barankiem złożonym za grzech każdego człowieka. To była prawdziwa ofiara paschalna która ma znaczenie dla żydów jak i dla Chrześcijan. Szczególnie kiedy czyta się odnośnik w  Psalmie 22 to przypomina się co Dawid pisał w proroczych słowach o Mesjaszu który miał przyjść i cierpieć niewinnie. Bóg w niesamowity sposób realizuje swój plan od założenia świata i w tym kontekście szczególnie brzmią słowa "Wykonało się".

1 komentarz:

  1. Pod krzyżem ,w miejscu zwanym po hebrajsku Golgota,Jezus z Nazaretu, król żydowski złożył ofiarę z samego siebie i prawdą jest,że była to jedyna i prawdziwa ofiara paschalna ,jako baranka złożona za grzech człowieka i grzech całego świata.Lecz mnie zawsze głęboko poruszają ostatnie słowa Pana - Pragnę i Wykonało się! Apostoł Paweł do Rzym.5 .2 powiedział -"Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy dostęp /Żydzi i Chrześcijanie /przez wiarę do tej łaski ,w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej." Otóż mamy arcykapłana w mocy niezniszczalnego życia przez którego zbliżamy się do Boga na podstawie złożonej przysięgi: Tyś kapłanem na wieki" .A Słowo Boże ustanowiło Pana Chrystusa Jezusa doskonałym arcykapłanem na wieki,i już Bóg zawiera nowe Przymierze z domem Izraela i z domem Judy a to oznacza wszystko nowe,Bóg uznał pierwsze za przedawnione i bliskie jest zaniku./Hbr Roz. 7, i 8 ; 1-13w/ Tak Bóg nieustannie i nie widoczny sposób dla świata realizuje wielki plan naprawy- " Wykonało się". Dobrze jest się podzielić tym czym raduje się dusza i z serca dziękuję za - O proroctwach w Czerwonce- i one się wypełniły w swoim czasieSara.

    OdpowiedzUsuń